۹
۳
۴
۱۰

به نام خدواند جان وخرد

در اين مؤسسه ي فرهنگي آموزشي، ما رسالت خود را ايجاد مدرسه اي پيشرو مي دانيم و بر آينم تا، دانش آموزان در محيطي شوق انگيز ، آرام و پويا :

 • عشق همراه با معرفت به خدا ، اسلام و ايران
 • عزت نفس و خود باوري ، نگاه مثبت به زندگي، آگاهي، تعهد،نظم، استقلال، توانايي، وظيفه شناسي و خلاقيت
 •   قدرت تشخيص و تصميم
 •   تمركز و روحيه ي به ثمر رساني
 • توانا در نظارت برخود و هدايت فردي
 • با روحيه ي تلاش گري و با انگيزه در ارضاي حس كنجكاوي و عشق به يادگيري،پيشرفت و خدمت
 •   قدرت پذيرش احساسات و عواطف ديگران با حس تكريم و نوع دوستي
 • داراي آرامش و خلق و خوي معتدل و شادمانه
 • توان علمي بالا و احترام به دانايي

و روحيه ي شكر و سپاس از موهبت زندگي را تجربه كنند .

رویه کار:

 •  آموزش دروس حول دانایی و توانایی محوری
 •  اهمیت دادن به تفکر خلاق ونوآوری دانش آموزان و تلاش برای رشد این ویژگی در آنان
 •  تعمیق فرایند یاددهی و یادگیری با استفاده از سمعی و بصری و رایانه
 •  آموزش مهارت های زندگی با هدف ارتقاء توانايی های دانش آموزان برای تعامل مطلوب با اطرافیان و محیط زندگی
 •  بهره گیری از نظرات  اولیای دانش آموزان در جهت کیفیت بخشیدن به برنامه های آموزشی و تربیتی آموزشگاه
 • ارایه خدمات آموزشی مطابق با برنامه مصوب وزارت آموزش و پرورش و رعایت کامل ساعات آموزشی
 • ایجاد تعادل در تعداد دانش آموزان هرکلاس و رعایت حدنصاب تراکم دانش آموز۰حداکثر ۱۵ نفر)
 •  استفاده مطلوب از وسایل سمعی و بصری به ویژه مجموعه های آموزشی (کیت)
 • ارایه فعالیت های ورزشی به صورت تخصصی و با استفاده از مربیان متخصص ورزشی
 •  آموزش زبان انگلیسی به صورت سطح بندی شده با استفاده از مدرسین متخصص زیر نظر آموزشگاه ثمین
 • ارایه خدمات بهداشتی به دانش آموزان با بهره مندی از متخصصین امر بهداشت کودکان
 • فراهم آوردن امکانات لازم برای ارتباط مستمر اولیاء با برنامه ریزان امور اجرایی

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پژوهندگان 1394