معرفی موسس

فرشید رفیعی
موسس پیش دبستان و دبستان پژوهندگان

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد مهندسی شیلات
سابقه کاری:
۲ سال مدیر اجرایی پروژه های تکثیر آبزیان
۵ سال مدیر آموزشگاه پسرانه زبان
افتخارات:
کسب لوح تقدیر کشوری به عنوان تولیدکننده برتر
کسب لوح تقدیر مدیر اجرایی نمونه

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پژوهندگان 1394