به نام خدواند جان وخرد

در این مؤسسه ی فرهنگی آموزشی، ما رسالت خود را ایجاد مدرسه ای پیشرو می دانیم و بر آینم تا، دانش آموزان در محیطی شوق انگیز ، آرام و پویا :

 • عشق همراه با معرفت به خدا ، اسلام و ایران
 • عزت نفس و خود باوری ، نگاه مثبت به زندگی، آگاهی، تعهد،نظم، استقلال، توانایی، وظیفه شناسی و خلاقیت
 •   قدرت تشخیص و تصمیم
 •   تمرکز و روحیه ی به ثمر رسانی
 • توانا در نظارت برخود و هدایت فردی
 • با روحیه ی تلاش گری و با انگیزه در ارضای حس کنجکاوی و عشق به یادگیری،پیشرفت و خدمت
 •   قدرت پذیرش احساسات و عواطف دیگران با حس تکریم و نوع دوستی
 • دارای آرامش و خلق و خوی معتدل و شادمانه
 • توان علمی بالا و احترام به دانایی

و روحیه ی شکر و سپاس از موهبت زندگی را تجربه کنند .

رویه کار:

 •  آموزش دروس حول دانایی و توانایی محوری
 •  اهمیت دادن به تفکر خلاق ونوآوری دانش آموزان و تلاش برای رشد این ویژگی در آنان
 •  تعمیق فرایند یاددهی و یادگیری با استفاده از سمعی و بصری و رایانه
 •  آموزش مهارت های زندگی با هدف ارتقاء توانایی های دانش آموزان برای تعامل مطلوب با اطرافیان و محیط زندگی
 •  بهره گیری از نظرات  اولیای دانش آموزان در جهت کیفیت بخشیدن به برنامه های آموزشی و تربیتی آموزشگاه
 • ارایه خدمات آموزشی مطابق با برنامه مصوب وزارت آموزش و پرورش و رعایت کامل ساعات آموزشی
 • ایجاد تعادل در تعداد دانش آموزان هرکلاس و رعایت حدنصاب تراکم دانش آموز۰حداکثر ۱۵ نفر)
 •  استفاده مطلوب از وسایل سمعی و بصری به ویژه مجموعه های آموزشی (کیت)
 • ارایه فعالیت های ورزشی به صورت تخصصی و با استفاده از مربیان متخصص ورزشی
 •  آموزش زبان انگلیسی به صورت سطح بندی شده با استفاده از مدرسین متخصص زیر نظر آموزشگاه ثمین
 • ارایه خدمات بهداشتی به دانش آموزان با بهره مندی از متخصصین امر بهداشت کودکان
 • فراهم آوردن امکانات لازم برای ارتباط مستمر اولیاء با برنامه ریزان امور اجرایی

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پژوهندگان 1394