هاله حاکمی
مدیریت پیش دبستان و دبستان پژوهندگان

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
سابقه کاری:
۲۶ سال سابقه آموزشی در اداره آموزش و پرورش
۱۶ سال دبیر مرکز آموزشی تیزهوشان
۱۳ سال مدیریت آموزشگاه دخترانه زبان
۴ سال سرگروه آموزشی استان و منطقه
افتخارات:
کسب مقام اول کشوری جشنواره روشهای تدریس
کسب مقام جشنواره روشهای تدریس در منطقه
کسب عنوان معلم نمونه در منطقه

پیش دبستان و دبستان غیر دولتی پژوهندگان 1394